Shorinji ryu Renshinkan Finland HeadQuarters

Sopenkorvenkatu 6
15800 Lahti

Hannu Nietosvuori (Kyoshi, 6. dan)
gsm +358 40 730 4053
puh/fax +358 3 7773475
sähköposti: hannu.nietosvuori (ät) shoreikan.net